WYNIKI KONKURSU WZOROWEGO UCZNIA

W POLSKIEJ SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ W LAKEWOOD, NJ

ZA I SEMESTR NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

SERDECZNE GRATULACJE

DYREKTOR ANNA TRACZ

I RADA PEDAGOGICZNA