XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

W odpowiedzi na zaproszenie organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej przekazuje Państwu informacje dotyczące Konkursu. Jest to rokroczna-cykliczna impreza ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców - dzieci i młodzieży. W roku bieżącym pragniemy, aby w kolejnej jubileuszowej edycji mogli wziąć udział dzieci szkol polonijnych.

Zachęcam nauczycieli do zebrania opowiadań, wierszy naszych dzieci i przesłania tekstów na adr es Centrali Szkol Polskich. Opowiadania, wiersze mogą być napisane zarówno w języku polskim, jaki i angielskim. Wszystkie nadesłane prace zostaną wysłane do organizatorów i oceniane będą przez Komisję Konkursową.

Najlepsze prace, prace wyróżnione zostaną opublikowane w książce - wydawnictwie pokonkursowym “Oglądamy świat słowami”.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbywa się w Słupsku w miesiącu czerwcu. Dla dzieci i młodzieży szkol polonijnych uroczystość przekazania nagród, wyróżnień przewidziane jest na wrzesień.  Pragnę dodać, ze nasze zgłoszenie do wzięcia udziału w konkursie spotkało się z ogromna życzliwością organizatorów jak i pisarzy: Wanda Chotomska, Barbara Kosmowska, Grzegorz Kazdepke czekają na nasze prace!

Drodzy Młodzi Twórcy!
Najpiękniejsze wiersze i opowiadania powstają wtedy, kiedy piszecie prawdę o sobie - jak wyglądacie, co lubicie, kim jesteście, o czym marzycie, kim chcielibyście być, z czym się nie godzicie, co chcielibyście zmienić w otaczającym świecie.  Jesteśmy dumni z Was - pokolenia wychowanego w tolerancji, otwartego na drugiego człowieka, na poznawanie i akceptowanie inności.


Regulamin

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół do 15 roku życia.
2. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 31 marca 09 do Centrali Polskich SzkC3ł Dokształcających, 7 Plane Tree Lana, Dix Hills, NY 11746 z dopiskiem “Konkurs poezji i prozy”.  Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.
4. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
5. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane (również na stronach internetowych).
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2009 r.
7. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) wiersze
- uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI i uczniowie klas starszych;
b) opowiadania
- uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas starszych.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomską, jako przewodnicząca; poeci i dziennikarze słupscy; pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej oraz nauczyciele poloniści.
8. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2009 r. na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.  O terminie osoby nagrodzone i wyróżnione oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie.  Uroczyste przekazanie nagród dla uczniów szkoł polonijnych przewidywane jest na wrzesień 2009 r.  Informacja o wynikach konkursu oraz termin spotkania przekazane zostanie go=2 0końca maja 2009 r.
9. Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opublikowane w kolejnym tomiku, podsumowującym konkurs, a także w prasie regionalnej.